Analýza využití cloud computingu ve firemním prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horálek, Josef cze
dc.contributor.author Svoboda, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:43:35Z
dc.date.available 2015-08-10T07:43:35Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60414
dc.description.abstract Cílem práce je realizovat výzkum na využívání cloud computingu firmami a státními organizacemi v ČR a provést analýzu jeho využívání a dopadů na efektivitu organizace. Autor práce představí základní dělení a principy cloud computingu. Provede dotazníkové šetření na jeho využívání v prostředí firem a státních organizací v ČR. Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření provede analýzu nasazování cloud technologií v prostředí ČR a důvody pro jeho zavádění a nezavádění. Na závěr práce autor připraví případovou studii pro ukázkové řešení nasazení cloud technologií. cze
dc.format 74 s. cze
dc.format.extent 3375283 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject cloud computing eng
dc.subject company eng
dc.subject organization eng
dc.subject research eng
dc.subject podniky cze
dc.subject organizace cze
dc.subject výzkum cze
dc.title Analýza využití cloud computingu ve firemním prostředí cze
dc.title.alternative Cloud computing analysis in a corporate domain eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Neradová, Soňa cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma thesis is to realize research about using cloud computing in companies and organizations in the Czech Republic and analyze its use and impact on organizational effectiveness. Author explain basic principles of cloud computing. Author realize questionnaire survey in a corporate domain and government organizations in the Czech Republic. On the basis of a questionnaire survey he analyzes the deployment of cloud technologies and reasons for using or not using this technology. Author also prepare a case study for deploying cloud technology. eng
dc.description.department Katedra softwarových technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32724 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo realizovat výzkum na využívání cloud computingu firmami a státními organizacemi v ČR a provést analýzu jeho využívání a dopadů na efektivitu organizace. Text je dle vedoucího práce zpracován přehledně bez závažných chyb a nedostatků. Student splnil veškeré vytyčené cíle. Oponent práce neměl větších výtek. Obhajoba proběhla na výborné úrovni. Komise pro státní závěrečné zkoušky hodnotila obhajobu klasifikačním stupněm výborně. cze
dc.identifier.stag 26621 cze
dc.date.embargo 2015-05-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account