Porovnání technologií pro generování dokumentů z databáze a reporting

Show simple item record

dc.contributor.advisor Neradová, Soňa cze
dc.contributor.author Holý, Miloslav
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:43:21Z
dc.date.available 2015-08-10T07:43:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60402
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o principech generování dokumentů z databáze, ale i o architektuře jednotlivých systémů. Dále se zabývá výběrem vhodné technologie včetně definice požadavků na ní kladených. V závěru práce je uvedené souhrnné srovnání prozkoumaných technologií s podrobně popsanými výhodami a nevýhodami jednotlivých řešení. cze
dc.format 66 s. cze
dc.format.extent 2892008 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject document eng
dc.subject form eng
dc.subject report eng
dc.subject database eng
dc.subject automatic document generation eng
dc.subject system architecture eng
dc.subject Oracle eng
dc.subject Adobe eng
dc.subject Windward eng
dc.subject project eng
dc.subject technology selection procedure eng
dc.subject dokument cze
dc.subject formulář cze
dc.subject report cze
dc.subject databáze cze
dc.subject automatické generování dokumentů cze
dc.subject architektura systému cze
dc.subject projekt cze
dc.subject výběr vhodné technologie cze
dc.title Porovnání technologií pro generování dokumentů z databáze a reporting cze
dc.title.alternative Comparison of technology for document generating and reporting eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Smutný, Jan cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Diploma thesis describes principles of database document generating and system architecture. There is also analyzed process of technology selection including definition of technology requirements. At the end of the work there are described advantages and disadvantages of every examined technology. eng
dc.description.department Katedra softwarových technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32717 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem diplomové práce studenta byl výběr vhodné technologie pro tisk z databáze Oracle podle požadavků na ní kladených. Srovnání Oracle Reports, Wind Ward a Adobe LiveCycle, návrh řešení a jeho ověření v praxi. Dle vedoucí práce byly cíle splněny v plném rozsahu. Dle posudku oponenta se v práci vyskytlo několik formálních nedostatků. Obhajoba proběhla na výborné úrovni a studentovi byl navržen klasifikační stupeň výborně. cze
dc.identifier.stag 22990 cze
dc.date.embargo 2035-05-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account