Management znalostí v organizaci státní správy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Petr cze
dc.contributor.author Jašová, Martina
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:42:06Z
dc.date.available 2015-08-10T07:42:06Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60381
dc.description.abstract Cílem této práce je charakterizovat organizaci, zhodnotit současný stav managementu znalostí v této organizaci a navrhnout cíle a nástroje na podporu managementu znalostí. První část se zaměřuje na vymezení základních pojmů a postup zavádění managementu znalostí. Druhá část se zabývá charakteristikou katastrálního úřadu, zhodnocením managementu znalostí v tomto úřadu pomocí dotazníkového šetření a návrhem doporučení pro management znalostí v této státní organizaci. cze
dc.format 47 s., 7 s. obr. příloh cze
dc.format.extent 1431986 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Knowledge management eng
dc.subject knowledge eng
dc.subject land registry office eng
dc.subject questionnaire survey eng
dc.subject management znalostí cze
dc.subject znalosti cze
dc.subject katastrální úřad cze
dc.subject dotazníkové šetření cze
dc.title Management znalostí v organizaci státní správy cze
dc.title.alternative Knowledge Management in an Organization of State Administration eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to characterize the organization, assess the current state of knowledge management in the organization and propose targets and tools to support knowledge management. The first part focuses on the definition of basic concepts and implementation process of knowledge management. The second part deals with the characteristics of the land registry office, evaluation of knowledge management in this office through questionnaires and draft recommendations for the management of knowledge in this state organization. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32252 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence \par{Specifika kritick{ý}ch faktorů {ú}spě{š}nosti zav{á}děn{í} managementu znalost{í} v organizac{í}ch st{á}tn{í} spr{á}vy ve srovn{á}n{í} s podnikovou sf{é}rou?\par} cze
dc.identifier.stag 26048 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account