Zevní radioterapie karcinomu anu - úloha radiologického asistenta

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buka, David cze
dc.contributor.author Kadlecová, Dominika
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:41:47Z
dc.date.available 2015-08-10T07:41:47Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60372
dc.description.abstract Název mé bakalářské práce je "Zevní radioterapie karcinomu anu úloha radiologického asistenta". Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se budu zabývat obecnými poznatky o radioterapii anu a jeho následnou diagnostikou a léčbou. V praktické části popíšu celý průběh zevního ozařování karcinomu anu z pohledu radiologického asistenta s obrazovou dokumentací. cze
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 1793619 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject radiotherapy cze
dc.subject anus carcinoma cze
dc.subject external beam radiotherapy cze
dc.subject concomitant chemoradiotherapy cze
dc.subject radiological assistant cze
dc.subject radioterapie cze
dc.subject karcinom anu cze
dc.subject zevní radioterapie cze
dc.subject konkomitantní chemoradioterapie cze
dc.subject radiologický asistent cze
dc.title Zevní radioterapie karcinomu anu - úloha radiologického asistenta cze
dc.title.alternative External radiotherapy of the anu cancer - the role of radiology assistant eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hlávka, Aleš cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated My baccalaureate work "External radiotherapy of the anus cancer a role of radiological assistant" is divided on a part theoretical and practical. In a theoretical part, I describe general informations about radiotherapy of anus and it´s ongoing diagnostic and therapeutic processes. In the practical part, I´ll describe all processes of external radiotherapy of anus cancer by the view of radiological assistant with the help of fotodocumentary. eng
dc.description.department Katedra informatiky, managementu a radiologie cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32617
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Vysvětlete pojmy GTV, CTV a PTV. 2. Jaké mohou být pozdní kostní komplikace po léčbě zářením v oblasti pánve? 3. Jaké ozařovací techniky používáme v dnešní době k ozáření pacientů s diagnosou karcinomu anu? 4. Co je to OBI a k čemu se využívá? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 28098 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account