Paliativní léčba bolestivých kostních metastáz pomocí radionuklidů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kulíř, Jiří cze
dc.contributor.author Knajflová, Žaneta
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:41:16Z
dc.date.available 2015-08-10T07:41:16Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60345
dc.description.abstract Tato bakalářská práce přibližuje postup při léčbě bolestivých kostních metastáz za pomoci radiofarmak 186Re-HEDP a 153Sm-EDTMP. Práce je rozdělena do dvou částí, na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje obecné informace týkající se problematiky, základní fyzikální pojmy, hlavní zákony (zákon č. 18/1997 Sb a vyhlášku č. 307/2002 Sb.) a radiační ochrana na pracovištích nukleární medicíny. V praktické části je popsána činnost radiologické asistenta při aplikaci radiofarmaka, pro lepší představu je práce doplněna o několik fotografií. cze
dc.format 79 s.
dc.format.extent 1841357 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject radiology assistant cze
dc.subject bone pain cze
dc.subject skeletal metastases cze
dc.subject nuclear medicine cze
dc.subject radiation protection cze
dc.subject radiopharmaceutical cze
dc.subject radiologický asistent cze
dc.subject bolest kostí cze
dc.subject metastázy ve skeletu cze
dc.subject nukleární medicína cze
dc.subject radiační ochrana cze
dc.subject radiofarmaka cze
dc.title Paliativní léčba bolestivých kostních metastáz pomocí radionuklidů cze
dc.title.alternative Treatment of painful bone metastases using radionuclides eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Doležal, Jiří cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis tends to bring progress in the treatment of painful bone metastases with the help of 186Re-HEDP radiopharmaceuticals and 153Sm-EDTMP. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical part. The theoretical part contains general information about the issue, the basic physical concepts, the main laws (Law no. 18/1997 and Decree no. 307/2002 Sb) and radiation protection in nuclear medicine. The practical part describes the work of a radiological assistant during the administration of the radiopharmaceutical, for a better idea is the project supplemented by a few photos. eng
dc.description.department Katedra informatiky, managementu a radiologie cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32616
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 25005 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account