Modelování počtu a výše pojistných plnění v nehomogenních porfoliích pojistek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pacáková, Viera cze
dc.contributor.author Janeček, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:41:00Z
dc.date.available 2015-08-10T07:41:00Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60339
dc.description.abstract Práce prezentuje možnosti využití statistických metod v pojistných vědách. Na vybraných datech pocházejících z pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel poukazuje na vhodné statistické rozdělení, které jsou schopny dobře modelovat náhodné proměnné jako počet pojistných plnění, výši individuálních pojistných plnění a výšku celkových ročních pojistných plnění v heterogenních portfoliích pojistek. Uvedená rozdělení hrají klíčovou roli v činnosti komerčních pojišťoven. Důraz je kladen na odhad parametrů a testy dobré shody s předpokládaným typem teoretického rozdělení pravděpodobnosti a nalezení vhodného složeného modelu kolektivního rizika. Diplomová práce poukazuje i na možnosti využití vhodných software produktů a jejich porovnání. cze
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 2662370 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject motor third-party liability insurance cze
dc.subject negative binomial distribution cze
dc.subject Pareto distribution cze
dc.subject collective risk model cze
dc.subject compound negative binomial distribution cze
dc.subject pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla cze
dc.subject negativní binomické rozdělení cze
dc.subject Paretovo rozdělení cze
dc.subject kolektivní model rizika cze
dc.subject složené negativní binomické rozdělení cze
dc.title Modelování počtu a výše pojistných plnění v nehomogenních porfoliích pojistek cze
dc.title.alternative Shaping of Quantity and Amount of Insurance Benefits in Non-homogenous Insurance Portfolios eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jindrová, Pavla cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis presents the possibility of using statistical methods in the actuarial sciences. For the selected data comes from the motor third-party liability insurance points to the appropriate statistical distributions that are well able to model the random variables as the number of claims, the amount of individual claims and the amount of total annual claims in heterogeneous portfolios of policies. These distributions play a key role in the business of commercial insurance companies. The focus is on parameters estimation and goodness of fit tests with the expected type of theoretical probability model and on finding a suitable compound model of collective risk. Diploma thesis also points out possibility of the use of appropriate software products and their comparisons. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32061 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Jonášová: Formální připomínka ke grafu. Odpověď na otázku vedoucího správná. Odpověď na otázky oponenta v podstatě správné. Jonášová: Řešitel (str. 39) ? vysvětlit použití. Odpověď uspokojivá. Pacáková: Hodnotí práci jako uspokojivou, kritizuje styl a formální úpravu. Jírava: Závěr ? "všeuměl" jako nevhodný výraz. Hodnocení UI je tam zbytečně navíc. cze
dc.identifier.stag 22819 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account