Zpřístupnění města Třebechovice pod Orebem a okolí osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Becková, Helena cze
dc.contributor.author Karlíková, Jana
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:40:42Z
dc.date.available 2015-08-10T07:40:42Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60333
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zaměřuje na zpřístupnění města Třebechovice pod Orebem a okolí osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Cílem diplomové práce je navrhnout zlepšení stávající situace. V práci jsou zanalyzovány památky města Třebechovice pod Orebem, železniční stanice, autobusové zastávky a jiné stavby. cze
dc.format 96 s., 1 s. obr. příl. cze
dc.format.extent 3246846 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject person with reduced mobility cze
dc.subject blister tactile surface cze
dc.subject guide strip cze
dc.subject acoustic bollard cze
dc.subject ramp cze
dc.subject Třebechovice pod Orebem cze
dc.subject the Betlem of Probošt cze
dc.title Zpřístupnění města Třebechovice pod Orebem a okolí osobám s omezenou schopností pohybu a orientace cze
dc.title.alternative The accessibility of the town of Třebechovice pod Orebem and surroundings for people with reduced mobility and orientation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Málková, Marie cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This master thesis is focused on the accessibility of the town of Třebechovice pod Orebem and surroundings for people with reduced mobility and orientation. The aim of the thesis is to propose improvement of the current situation. This master thesis analyses sights in Třebechovice pod Orebem, the railway station, bus stations and other buildings. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence \par{Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspoř{á}danou obhajobu sv{é}ho diplomov{é}ho projektu. V n{í} dok{á}zala přesvědčiv{ý}m způsobem obh{á}jit z{á}věry sv{ý}ch ře{š}en{í}. Na připom{í}nky oponenta reagovala spr{á}vně a v pln{é}m rozsahu je zodpověděla. U doplňkov{ý}ch ot{á}zek prok{á}zala schopnost logick{é}ho my{š}len{í}, pohotov{é} reakce, jasn{é}ho a srozumiteln{é}ho vysvětlen{í}.\par} cze
dc.identifier.stag 27989 cze
dc.date.embargo 2015-05-22 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account