Srovnání stavu úvěrování obyvatelstva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorská, Liběna cze
dc.contributor.author Grimová, Denisa
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:40:20Z
dc.date.available 2015-08-10T07:40:20Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60322
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 1102221 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject úvěry cze
dc.subject půjčky cze
dc.subject RPSN cze
dc.subject spotřebitelské úvěry cze
dc.subject obchodní banky cze
dc.subject nebankovní společnosti cze
dc.subject bank credit eng
dc.subject loans eng
dc.subject APR eng
dc.subject customer loans eng
dc.subject merchant banks eng
dc.subject non-bank companies eng
dc.title Srovnání stavu úvěrování obyvatelstva cze
dc.title.alternative Comparison of the population lending condition eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sekerka, Bohuslav cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31943 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka zpracovala diplomovou práci na téma Srovnání stavu úvěrování obyvatelstva. Cílem práce bylo charakterizovat bankovní sektor a bankovní produkty se zaměřením na spotřebitelské úvěry v České republice a Polsku. Po obhajobě práce studentka odpověděla na otázky: V tabulce 1 (str. 23) diplomantka uvádí jako funkci centrální banky v Polsku povinně minimální rezervy''. V čem spočívá konkrétně tato funkce? Jaký je Váa názor na příčiny a výai zadluženosti obyvatelstva v České republice? Jaký zastáváte názor na regulaci nebankovních finančních institucí České národní banky? Následovala rozprava o činnosti a regulaci bank a možnosti regulací nebankovních institucí. cze
dc.identifier.stag 26370 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account