Zefektivnění svozu a rozvozu jednotlivých zásilek v obvodu provozního pracoviště Beroun dopravce ČD Cargo, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Široký, Jaromír cze
dc.contributor.author Najzar, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:39:55Z
dc.date.available 2015-08-10T07:39:55Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60309
dc.description.abstract Práce se zabývá rozvozem a svozem jednotlivých vozových zásilek ze stanic s výpravním oprávněním obvodu provozního pracoviště Beroun. V první části je popis obvodu a současné technologie práce. V další části je návrh na změnu technologie vedoucí k efektivnějším činnostem. Porovnání současného a navrhovaného stavu s uvedením možných úspor je uvedeno v poslední části této práce. cze
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 561796 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject pick-up goods trains cze
dc.subject collection and distribution of consignment cze
dc.subject complete wagon load consignment cze
dc.subject railway station cze
dc.subject manipulační vlaky cze
dc.subject svoz a rozvoz zásilek cze
dc.subject vozové zásilky cze
dc.subject železniční stanice cze
dc.title Zefektivnění svozu a rozvozu jednotlivých zásilek v obvodu provozního pracoviště Beroun dopravce ČD Cargo, a.s. cze
dc.title.alternative Streamlining of Collection and Distribution of Consignment in the Traffic Zone of Operational Area Beroun, Transport Operator ČD Cargo, a.s. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with collection and distribution of complete wagon load consignment from the station with full authority to issue carriage documents of operational area Beroun. In the first part the operational area is described and the actual work technology. In a second part is a proposal to amend the technology leading to more effective operations. A comparison of current and proposed state with indication of potential savings is stated in the last part of this thesis. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32853 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student úspěaně obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl vaechny otázky zkuaební komise. cze
dc.identifier.stag 27231 cze
dc.date.embargo 2035-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account