Možnosti zavedení nočních dálkových vlaků v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štěpán, Ondřej cze
dc.contributor.author Bříza, David
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:39:36Z
dc.date.available 2015-08-10T07:39:36Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60290
dc.description.abstract Práce se zabývá analýzou současného stavu nočních dálkových vlaků v České republice. Analyzovány jsou trasy nočních dálkových vlaků a kvalita vlaků. Dále je pro účely srovnání provedena analýza nočních dálkových vlaků na Slovensku. Cílem práce je na základě analýzy upravit trasy nočních dálkových vlaků a také navrhnout nové trasy. cze
dc.format 53 s. cze
dc.format.extent 1688363 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights práce není přístupná cze
dc.subject railway cze
dc.subject night trains cze
dc.subject timetables cze
dc.subject quality cze
dc.subject železnice cze
dc.subject noční vlaky cze
dc.subject jízdní řády cze
dc.subject kvalita cze
dc.title Možnosti zavedení nočních dálkových vlaků v České republice cze
dc.title.alternative Posibilities of Launching Long-distance Night Trains in Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work is concerned with analysis actual state night long-distance trains in Czech Republic. Analysed are the routes and qualitative requirements for these trains. The aim of this work is adjust the routes of long-distance night trains and suggest the new routes. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32868 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student úspěaně obhájil bakalářskou práci a uspokojivě zodpověděl vaechny otázky zkuaební komise. cze
dc.identifier.stag 26996 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account