Informovanost Pa o možnostech dalšího vzdělávání a jejich zájem o vzdělání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Erbenová, Věra cze
dc.contributor.author Havlíčková, Barbora
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:39:15Z
dc.date.available 2015-08-10T07:39:15Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60280
dc.description.abstract Závěrečná bakalářská práce nese název "Informovanost PA o možnostech dalšího vzdělání a jejich zájem o vzdělání". Jedná se o práci teoreticko-výzkumnou a je dělena do dvou částí. v první teoretické části se zabýváme legislativou, historií vývoje vzdělání a profesními organizacemi zabývající se vzděláním PA. v druhé části práce vyhodnocujeme získané výsledky na základě dotazníkového šetření, který je zaměřen na postoj a získávání nových informací ve vzdělání pro PA. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 1850449 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject porodní asistentky cze
dc.subject vzdělání cze
dc.subject legislativa cze
dc.subject historie vzdělání porodní asistentky cze
dc.subject profesní organizace porodních asistentek cze
dc.subject midwives eng
dc.subject training eng
dc.subject legislation eng
dc.subject history of midwive´s training eng
dc.subject midwive´s professional union eng
dc.title Informovanost Pa o možnostech dalšího vzdělávání a jejich zájem o vzdělání cze
dc.title.alternative Midwives Awareness of Further Education Possibilities and Their Interest in Training eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Petržílková, Helena cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis for a bachelor´s degrese is calles "Midwives awarenness od further education possibilities and their interest in education". This theoretical-exploratory thesis is divided into two parts. The first theoretical part occupies with legislation, the history of training developmnet and professional unions dealing with midwives training. The second part evaluates the results of the questionnaire, which is focused on the attitude of new information in midwive´s training. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35170
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Který odborný časopis byste jako vhodný zdroj informací doporučila PA? 2. Proč jste v dotazníkovém šetření zjišťovala věk respondentek? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 26889 cze
dc.date.embargo 2015-04-27 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account