Preeklampsie, diagnostika a léčba

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kokrdová, Zuzana cze
dc.contributor.author Dušková, Sabina
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:39:14Z
dc.date.available 2015-08-10T07:39:14Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60279
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřeně na skupinu hypertenzních onemocnění v graviditě. Hlavní část práce je věnována problematice preeklampsie. Práce je teoreticko výzkumná. Teoretická část je rozdělena na dvě kapitoly. První kapitola shrnuje dostupné literární poznatky o hypertenzních onemocněních v těhotenství. Druhá kapitola teoretické části se podrobně věnuje problematice preeklampsie, se zaměřením na její diagnostiku a léčbu. Výzkumná část se zabývá hodnocením jednotlivých anamnestických a diagnostických parametrů. Zjištěné hodnoty byly následně porovnávány s kontrolní skupinou těhotných, u kterých nebylo těhotenství komplikováno hypertenzním onemocněním. cze
dc.format 45 s. cze
dc.format.extent 996674 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject preeclampsia cze
dc.subject hypertension cze
dc.subject proteinuria cze
dc.subject eclampsia cze
dc.subject diagnostics cze
dc.subject preeklampsie cze
dc.subject hypertenze cze
dc.subject proteinurie cze
dc.subject eklampsie cze
dc.subject diagnostika cze
dc.title Preeklampsie, diagnostika a léčba cze
dc.title.alternative Preeclampsia, diagnosis and treatment eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Erbenová, Věra cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis deals with the presence of hypertensive disorders in pregnancy, particularly with the presence of preeclampsia. The study is designed as theoretical - research and theoretical part is conducted from two sections. The first section is a review of knowledge about hypertensive disorders in pregnancy and the second section is focused on preeclampsia, especially in regarding to its diagnostics methods and treatment. Research part evaluates each demographic and diagnostics data with comparsion to results of control pregnant women, without evidence of hypertensive disorders. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33671
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Bylo pro Vás zpracování tohoto tématu nějakým přínosem? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 26886 cze
dc.date.embargo 2015-04-27 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account