Pevnostní analýza dřevěných lepených a železobetonových nosníků využívaných v dopravním stavitelství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šmejda, Aleš cze
dc.contributor.author Nešpor, František
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:38:55Z
dc.date.available 2015-08-10T07:38:55Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60272
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá zhodnocením a porovnáním technických a ekonomických parametrů dřevěných a železobetonových nosníků užívaných při výstavbě lávek a mostů. Součástí bakalářské práce je také provedení pevnostní analýzy navržených konstrukčních dřevěných a klasických železobetonových prvků. cze
dc.format 66 s. cze
dc.format.extent 3256063 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject strenght cze
dc.subject wood cze
dc.subject reinforced concrete cze
dc.subject footbridges cze
dc.subject bridges cze
dc.subject pevnost cze
dc.subject dřevo cze
dc.subject železobeton cze
dc.subject lávky cze
dc.subject mosty cze
dc.title Pevnostní analýza dřevěných lepených a železobetonových nosníků využívaných v dopravním stavitelství cze
dc.title.alternative Strength analysis of wooden bonded and reinforced concrete beans used in transportation engineering eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Doležel, Vladimír cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with the evaluation and comparison of technical and economical parameters of wooden and reinforced concrete beans used for building bridges and footbridges. Furthermore the bachelor thesis contains the execution of strength analysis of proposed constructive wooden and classical reinforced concrete features. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32623 cze
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč stručně seznámil komisi se svou diplomovou práci. Po prezentaci hlavních výsledků a závěrů diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. V diskusi o diplomové práci stručně zodpověděl všechny dotazy členů komise. Student odpovídal na otázky z posudků. cze
dc.identifier.stag 28604 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account