Diagnostika automobilu vybaveného palubním počítačem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rozsíval, Pavel cze
dc.contributor.author Pazdera, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:37:47Z
dc.date.available 2015-08-10T07:37:47Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60240
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá tématem diagnostiky osobních automobilů a možnostmi její přímé implementace do automobilu. Teoretická část práce pojednává o diagnostických protokolech a normách používaných pro návrh elektronických zařízení pro automobily. Dále popisuje možnosti ovládání originálních palubních displejů v koncernových vozidlech vyráběných cca mezi lety 1998 - 2005. Praktická část práce se zabývá návrhem diagnostického zařízení přímo implementovaného do vozidla, s výstupem na originální palubní displej a ovládáním pomocí standardního rozhraní automobilu. cze
dc.format 92 s. cze
dc.format.extent 3205923 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject diagnostics cze
dc.subject protocols cze
dc.subject board computer cze
dc.subject technical standards cze
dc.subject bus cze
dc.subject diagnostika cze
dc.subject protokoly cze
dc.subject palubní počítač cze
dc.subject technické normy cze
dc.subject sběrnice cze
dc.title Diagnostika automobilu vybaveného palubním počítačem cze
dc.title.alternative Diagnostics for board computer equipped car eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Dobrovolný, Martin cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with diagnostics of vehicles and possibilities of implementation into the vehicle. The theoretical part deals with the diagnostics protocols and standards, that are used to design electronic devices for vehicles. It also describes possibilities of controlling the original board computer displays on concern vehicles manufactured between 1998 - 2005. The practical part deals with the design of diagnostic device directly embedded into the vehicle, with the output on the original board computer display and which is controlled by the original interface. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a řídicí technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32122 cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Diplomant při řešení diplomové práce byl nucen využít znalosti z velké části magisterského studia, především z okruhů předmětů zaměřených na vestavná zařízení. Značná část práce spočívala v reversním inženýrství a analýze stávajícího systému, která je velmi časově náročná. Student během řešení diplomové práce vytvořil poměrně obsáhlý popis fungování automobilových sběrnic, od jejich hardwarové vrstvy až po jejich použití, s důrazem na prakticky důležité aspekty. Tato část práce může bez problémů sloužit jako počáteční bod pro ostatní zájemce o problematiku. Dále navrhl, vytvořil, otestoval a odladil diagnostický systém určený k zabudování do automobilu vybaveného palubním počítačem. cze
dc.identifier.stag 28536 cze
dc.date.embargo 2015-05-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account