Vliv reklamy na alkohol na dospívající mládež

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Marcela cze
dc.contributor.author Sedláčková, Nikola
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:37:06Z
dc.date.available 2015-08-10T07:37:06Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60220
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na to, jaký vliv mají reklamy na alkohol na dospívající mládež. Práce bude rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou část. Teoretická část se bude zabývat pojmy reklama, počátky reklamy, reklama v televizi, alkohol, alkoholová závislost, prevence, léčba. V kapitole dospívající mládež bude vymezen tento pojem a popsány faktory vlivu rodinného, vrstevnického prostředí a vliv médií. V praktické části této práce byla stanovena hlavní výzkumná otázka a hypotézy, které byly statisticky ověřovány. Zároveň byla provedena analýza dat z dotazníkového šetření. V závěru práce výzkumu je zodpovězena hlavní výzkumná otázka. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 1551627 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject alcohol eng
dc.subject alcohol addiction eng
dc.subject advertisment eng
dc.subject TV advertisment eng
dc.subject adolescents eng
dc.subject media eng
dc.subject prevention eng
dc.subject treatment eng
dc.subject alkohol cze
dc.subject reklama cze
dc.subject dospívající mládež cze
dc.subject média cze
dc.subject prevence cze
dc.title Vliv reklamy na alkohol na dospívající mládež cze
dc.title.alternative Alcohol Advertising and Its Influence on Adolescents eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sychrová, Adriana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the influence of alcohol advertisment on adolescents. The thesis is divided into two parts a theoretical and a practical part. The theroretical part deals with the concept of advertisment, the history of advertisment, TV advertsiment, alcohol, alcohol addiction, prevention and treatment. In the charter called adolescents, there is the term adolescent defined and explained. There are the factors of family, peer and media influence described as well. The main research question and hypothesis, which are statistically valid, are stated in the practical part of this thesis. The analysis of the data of questionary surfy was simultaneously conducted. The main research question is answered in the conclusion of this thesis. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D32085 cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence \par{Studentka prezentovala svou bakal{á}řskou pr{á}ci a reagovala na ot{á}zky členů komise.\par} cze
dc.identifier.stag 27480 cze
dc.date.embargo 2015-03-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account