K vývoji speciálního školství v Kolíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel cze
dc.contributor.author Puldová, Andrea
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:37:04Z
dc.date.available 2015-08-10T07:37:04Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60218
dc.description.abstract Práce je věnována samotnému vzniku Pomocné třídy (školy) v Kolíně, jejímu vývoji, formaci, až k dnešní podobě ZŠ, MŠ a PŠ Kolín. Zaměřuji se na změny vnímání veřejnosti na speciální školství, růst počtu žáků, pomoc a dary, zainteresovanost pedagogických pracovníků, cíle výchovy a vzdělávání pro speciální pedagogiku. Samostatnou část práce tvoří kapitola o zakladateli a nejzasloužilejší osobnosti pro vznik speciálního školství v Kolíně Františku Kopáčkovi. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 2403073 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Auxiliary class eng
dc.subject auxiliary school eng
dc.subject Kolin cze
dc.subject pupil eng
dc.subject teacher eng
dc.subject pomocná třída cze
dc.subject pomocná škola cze
dc.subject žák cze
dc.subject pedagog cze
dc.title K vývoji speciálního školství v Kolíně cze
dc.title.alternative Development of special education in Kolín eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šándorová, Zdenka cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work deals with origin of auxiliary class (school), development, formation to the present form ZŠ, MŠ and PŠ Kolin. I focus on changes in public perceptions of special education, increasing the number of pupils, help and donation, involvement of teaching staff, aims of special education. Single part of this work is a chapter about the founder and the most important person for the formation of special education in Kolin František Kopáček. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D32084 cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence \par{Studentka sezn{á}mila komisi s t{é}matem, c{í}li a způsobem zpracov{á}n{í} bakal{á}řsk{é} pr{á}ce. Zodpověděla a zdůvodnila ot{á}zky a n{á}mitky oponentky.\par} cze
dc.identifier.stag 27477 cze
dc.date.embargo 2015-03-24 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account