Zhodnocení role webových stránek v živnostenském podnikání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašparová, Miloslava cze
dc.contributor.author Podzimek, Martin
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:36:49Z
dc.date.available 2015-08-10T07:36:49Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60213
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá živnostenským podnikáním a webovými stránkami živnostníků. Teoretická část čtenáře seznamuje s jednotlivými pojmy jako živnostenské podnikání, webové stránky a jejich správné použití. V praktické části je rozebráno dotazníkové šetření ohledně webových stránek předem vybraných živnostníků. Cílem práce je zhodnotit jakou roli mají webové stránky v živnostenském podnikání a jak je živnostníci využívají. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 1902254 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject sole trader entrepreneurship cze
dc.subject website cze
dc.subject internet cze
dc.subject user cze
dc.subject customer cze
dc.subject živnostenské podnikání cze
dc.subject webové stránky cze
dc.subject internet cze
dc.subject uživatelé cze
dc.subject zákazníci cze
dc.title Zhodnocení role webových stránek v živnostenském podnikání cze
dc.title.alternative Evaluation of website role in sole trader entrepreneurship eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Provazníková, Romana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This dissertation deals with the sole trader entrepreneurship and websites of sole traders. The theoretical part acquaints reader with various terms such as sole trader entrepreneurship, websites and their correct usage. Questionnaire survey about beforehand chosen sole trader websites is examined in the practical part. The target of dissertation is to evaluate what role of websites is in the sole trader entrepreneurship and how sole traders use them. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32217 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s obsahem a cílem své diplomové práce. Student seznámil komisi se závěry práce a odpověděl na otázky položené vedoucím práce a oponentem:Čím si autor vysvětluje, že podle výzkumu živnostníci málo využívají publikaci webových stránek na sociálních sítích, neanalyzují návatěvnost stránek a celkově nevyužívají vaechny možnosti webových stránek? cze
dc.identifier.stag 26374 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account