Autorská pohádka v pojetí Karla Čapka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kamenická, Andrea cze
dc.contributor.author Benešová, Marcela
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:34:00Z
dc.date.available 2015-08-10T07:34:00Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60194
dc.description.abstract Bakalářská práce nesoucí název Autorská pohádka v pojetí Karla Čapka se zabývá vlastní pohádkovou tvorbou významného autora české literatury. První část práce nastiňuje historický kontext, vznik autorské pohádky jako žánrového fenoménu doby a autory, kteří se jí zabývali. Část druhá podrobuje rozboru texty ze souboru Devatero pohádek. Závěrečná část díla se věnuje komparaci pohádkového souboru s dílem Povídky z jedné a z druhé kapsy. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 1769095 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject authorial fairytale eng
dc.subject fairytale eng
dc.subject fight for fairytale eng
dc.subject Čapek, Karel cze
dc.subject Devatero pohádek cze
dc.subject Povídky z jedné a druhé kapsy cze
dc.subject autorské pohádky cze
dc.subject pohádky cze
dc.subject boj o pohádku cze
dc.title Autorská pohádka v pojetí Karla Čapka cze
dc.title.alternative Fairytales in Creative Concepts of Karel Čapek eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pató, Marta cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis titled Authorial fairytale in the conception of Karel Čapek aims on own fairytale production of very significant author of czech literature. The first part includes historical context of formation of authorial fairytale as a genre phenomenon of its age and introduces authors, who were writting in the sense of it. The second part analyzes texts from set named Devatero pohádek. The ending part of this work compares this set of fairytales with book of stories Povídky z jedné a druhé kapsy. eng
dc.description.department Katedra literární kultury a slavistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia: Historicko-literární cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33562 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Studentka přestavila téma práce, cíle, zvolenou metodu.2. Vedoucí a oponent práce seznámili komisi s posudky. 3. Studentka reagovall na otázky obsažené v posudcích a na dalaí dotazy členů komise. 4. Diskuse. cze
dc.identifier.stag 26769 cze
dc.date.embargo 2015-03-31 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account