Hodnocení zdravotnické reformy z pohledu středoškolských zdravotnických pracovníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Duplinský, Josef cze
dc.contributor.author Wolfová, Květa
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:36:43Z
dc.date.available 2015-06-25T10:36:43Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60117
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na vývoj zdravotnické reformy v ČR z pohledu středoškolských zdravotnických pracovníků. V teoretické části bude vysvětleno, proč je reforma zdravotnictví nutná, a jaké jsou cíle reformy. Historie reformy zdravotnictví v teoretické části představí nejdůležitější změny provedené reformou zdravotnictví. Dále si představíme zájmové skupiny a řídící centrum zdravotnické reformy. V teoretické části konkretizujeme zdravotnické pracovníky, jejich složení, úlohu a zájmy na tvorbě zdravotnické reformy. V praktické části na základě odpovědí na dotazy z vytvořeného dotazníku budu analyzovat postoje k vývoji a budoucnosti zdravotnické reformy z pohledu zdravotnických pracovníků. cze
dc.format 47 s. cze
dc.format.extent 933318 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject reforma zdravotnictví cze
dc.subject kolaps českého lázeňství cze
dc.subject zájmové skupiny ve zdravotnictví cze
dc.subject státní aktéři cze
dc.subject sociální aktéři cze
dc.subject političtí aktéři cze
dc.subject health care reform eng
dc.subject the collapse of the Czech spas eng
dc.subject special interest groups in the health sector eng
dc.subject actors influencing health reform eng
dc.title Hodnocení zdravotnické reformy z pohledu středoškolských zdravotnických pracovníků cze
dc.title.alternative Evaluation of halth care reform from the perspektive of nursing professionals eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bachelors work is focused on the development of health care reform in the Czech Republic from the perspective of secondary medical personnel. The theoretical part will explain, why health care reform is necessary, what are the objectives of the reform. The history of health care reform in the theoretical section introduces the most important changes made by health care reform. Furthermore, we introduce interest groups, which control centre of the health care reform. In the theoretical part we instantiating health workers, their composition, role and interests in the creation of health care reform. In the second part, based on the answers to the questions from the questionnaire I had created, I willanalyse the attitudes to the development and future of health care reform from the perspective of the health workers. eng
dc.description.department Ústav správních a sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Manažerská etika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32158 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Název práce: Hodnocení zdravotnické reformy z pohledu středoakolských zdravotnických pracovníkůOtázky k obhajobě: 1) Váa osobní názor na privatizaci nemocnic? 2) Dle Vaaeho osobního názoru - je možné říci, že převažují v diskuzi o reformě spíae skupinové ekonomické zájmy nad zájmy celospolečenskými? cze
dc.identifier.stag 22478 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account