Snížení nehodovosti v železniční dopravě z pohledu obsluhy hnacích vozidel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Melichar, Vlastimil cze
dc.contributor.author Motyková, Jana
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:35:17Z
dc.date.available 2015-06-25T10:35:17Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59959
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na problematiku nehodovosti v železniční dopravě na území České republiky. Konkrétně řeší mimořádné události způsobené obsluhou hnacích vozidel. Práce analyzuje stav mimořádných událostí v letech 2009 - 2014 a navrhuje opatření eliminující jejich výskyt. Součástí práce je vyčíslení úspory, doby návratnosti a přínosů těchto opatření. cze
dc.format 83 s. cze
dc.format.extent 3126849 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject mimořádné události cze
dc.subject způsobilost strojvedoucích cze
dc.subject bezpečnost v dopravě cze
dc.subject návěstidla cze
dc.subject rail transport cze
dc.subject incidents cze
dc.subject fitness of train drivers cze
dc.subject transportation safety cze
dc.subject traffic lights cze
dc.title Snížení nehodovosti v železniční dopravě z pohledu obsluhy hnacích vozidel cze
dc.title.alternative Reduction of accidents in rail transport in terms of operators of driving vehicles eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Novák, Daniel cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on accidents in rail transport in the Czech Republic. Specifically address the incidents caused by the drivers. The work analyzes the state of incidents in the years 2009 - 2014 and proposes measures eliminating their occurrence. Part of this work is to quantify the savings, payback period and the benefit of these measures. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32682 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řeaenou ve svém diplomovém projektu dokázala diplomantka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky oponenta měla velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 28039 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account