Theoretical and Experimental Analysis of Flexicoil Helical Spring Stress

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hába, Aleš cze
dc.contributor.author Balaban, Eren
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:35:14Z
dc.date.available 2015-06-25T10:35:14Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59957
dc.description.abstract Suspension system of a rail vehicle is one of key member of railway vehilce. As time passed and technology evolved, people's expactation increased also in area of railway transportation like anything in life. Those expactation caused improvements also in suspension systems of railway vehicles such as using flexi - coil type of helical spring suspension. The flexi-coil type of helical spring allows deformation both in vertical and lateral direction. Due to this property of flexi - coil springs, their stress state and calculation of stresses differ from ordinary springs. In this thesis, change in stiffness and stresses under combined loading are investigated using finite element programme Solidworks. Results obtained from Solidworks are compared with experimentally evaluated stresses. eng
dc.format 80 s. cze
dc.format.extent 2660807 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject vypružení cze
dc.subject šroubovitá pružina cze
dc.subject flexi-coil pružina cze
dc.subject MKP cze
dc.subject solidworks cze
dc.subject železniční vozidlo cze
dc.subject suspension cze
dc.subject coil springs cze
dc.subject flexi-coil springs cze
dc.subject FEA cze
dc.subject solidworks cze
dc.subject railway vehicles cze
dc.title Theoretical and Experimental Analysis of Flexicoil Helical Spring Stress eng
dc.title.alternative eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Ježdík, Roman cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Systém vypružení kolejového vozidla je jedním z jeho klíčových prvků. S vývojem technologií jsou očekávána zlepšení také v oblasti železniční dopravy. Tato očekávání způsobila zdokonalení také systému vypružení kolejových vozidel jakým je vypružení válcovými šroubovitými pružinami typu flexi-coil, které umožňují deformaci ve svislém i příčném směru. V důsledku této vlastnosti je napjatost v pružině typu flexi-coil odlišná od obvyklých typů pružin. V této diplomové práci jsou zkoumány změny tuhosti a napjatosti při kombinovaném zatížení za použití metody konečných prvků programu Solidworks. Výsledky získané z tohoto programu jsou porovnávány s experimentálně vyhodnoceným napětím. cze
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Transport Means: Railway Vehicles cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D31956 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student přednesl obhajobu své diplomové práce, zodpověděl všechny dotazy z posudku vedoucího práce a reagoval na dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 27113 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account