Srovnání činností coworkingových center v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr cze
dc.contributor.author Gazdíková, Tereza
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:34:39Z
dc.date.available 2015-06-25T10:34:39Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59913
dc.description.abstract Práce se primárně soustředí na srovnání služeb poskytovaných vybranými coworkingovými centry v České republice. Rozebírá dílčí činnosti jednotlivých center, srovnává je a provádí jejich zhodnocení. Zároveň bere v úvahu žádanost těchto služeb. Dále prozkoumává coworking v teoretické rovině a analyzuje jeho principy, vývoj a výhody a nevýhody. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 1179989 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject srovnání cze
dc.subject coworking cze
dc.subject coworkingová centra cze
dc.subject start-up cze
dc.subject služby cze
dc.subject comparison eng
dc.subject coworking centers eng
dc.subject services eng
dc.title Srovnání činností coworkingových center v ČR cze
dc.title.alternative The Comparison of Activities of Coworking Spaces in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work is primarily focused on the comparison of the services provided by selected coworking spaces in the Czech Republic. It analyzes partial activities of individual centers, compares them and evaluates them. It also consider desirability of such services. Further it explores coworking in the theory, analyzes its principles, development and advantages and disadvantages. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32282 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence \par{Studentka sezn{á}mila komisi s obsahem a c{í}lem sv{é} bakal{á}řsk{é} pr{á}ce. Studentka sezn{á}mila komisi se z{á}věry pr{á}ce a odpověděla na ot{á}zky položen{é} vedouc{í}m pr{á}ce:\par} \par{Domn{í}v{á}te se, že by pro centra při organizaci vzděl{á}vac{í}ch předn{á}{š}ek a ekonomicko-pr{á}vn{í}ch konzultac{í} bylo {ú}čeln{é} obracet se tak{é} na vysok{é} {š}koly? Pokud ano tak z jak{é}ho důvodu.\par} cze
dc.identifier.stag 25622 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account