Možnosti rozpoznávání rizik v ekonomické kybernetice

Show simple item record

dc.contributor.author Janková, Martina
dc.contributor.author Dvořák, Jiří
dc.date.accessioned 2015-03-16T11:16:19Z
dc.date.available 2015-03-16T11:16:19Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-80-7395-871-8
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59056
dc.description.abstract V tomto příspěvku je stručně vymezeno prostředí ekonomické kybernetiky a uvedeny vybrané možnosti modelování rizik v této oblasti s uvažováním systémového vyjádření krizového řízení a to na pozadí již velmi razantně vyrůstající kybernetické bezpečnosti (v rizicích vznikajících pod vlivem kyberútoků, kyberválky, kyberterorismu, kyberšikany, informačních útoků, atd.). Cílem příspěvku je stručně charakterizovat stav současného systémového poznání v oblasti ekonomické kybernetiky a systémového chápání rizik a jejich možného rozpoznávání a možností modelování tohoto prostředí jako nového směru k naplňování bezpečného kybernetického prostředí v možných a předpokládaných krizových situacích. cze
dc.format p. 12-19 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice
dc.rights open access eng
dc.subject rozpoznávání scén cze
dc.subject rizika řízení cze
dc.subject krizové řízení cze
dc.subject ekonomická kybernetika cze
dc.subject modelování systémů cze
dc.subject systémová analýza cze
dc.subject scene recognition eng
dc.subject risk management eng
dc.subject crisis management eng
dc.subject economic cybernetics eng
dc.subject systems modeling eng
dc.subject systems analysis eng
dc.title Možnosti rozpoznávání rizik v ekonomické kybernetice cze
dc.title.alternative Options of risk’s recognition in economic cybernetics eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated In this paper, a concise definition of economic cybernetics environment is presented and selected options of risk modeling in this area are listed considering the systemic expression of crisis management on the background of already very aggressively growing cyber security (the risks arising under the influence of cyber attacks, cyber wars, cyber terrorism, cyber bullying, information attacks, etc.). The aim of this paper is to briefly describe the current state of systemic knowledge in the field of economic cybernetics and systemic understanding of risks and their possible recognition and modeling capabilities of this environment as a new direction for the implementation of secure cyber environment in possible and foreseeable emergency situations. eng
dc.event Krizový management 2014: Analýza rizika a ekonomika prevence při neúplných informacích (Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 18.–19. 9. 2014)
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account