Voltametrické stanovení antioxidantů využívaných v průmyslu a dopravě

Show simple item record

dc.contributor.author Tomášková, Markéta
dc.date.accessioned 2015-02-16T06:32:41Z
dc.date.available 2015-02-16T06:32:41Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59009
dc.description.abstract V této disertačni praci byly vypracovány metody a postupy pro voltametrické stanoveni antioxidantů používaných v olejích a směsné motorové naftě. K tomuto účelu byla zvolena metoda DCV s využitím zlaté indikačni diskové elektrody. Nejprve bylo studováno voltametrické chování samotných antioxidantů BHT, BHA, TBHQ a FNA a poté i jejich směsí. Všechny tyto organické sloučeniny poskytovaly anodické píky v základním elektrolytu složeném z 0,1 mol.l-1 H2SO4 a isopropanolu. V případě analýzy směsi aminického a fenolického typu antioxidantů bylo pracováno v prostředí směsi ethanolu a acetonitrilu (2,5:1) a 0,1 mol.l-1 H2SO4. Mez stanovitelnosti jednotlivých látek se pohybovala řádově v desetinách mikrog.ml-1. Překryv píků při analýze směsí byl řešen pomocí navržených matematických úprav. Vypracované metody stanoveni byly aplikovány jak na modelové, tak i na praktické vzorky olejů a směsné motorové nafty. Byl zde navržen postup izolace analytu z matrice oleje. Vzorky směsné motorové nafty byly díky dobré rozpustnosti v základním elektrolytu analyzovány přímo bez jakékoliv úpravy. cze
dc.format 144 s. cze
dc.format.extent 2746821 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject voltametrie cze
dc.subject zlatá disková elektroda cze
dc.subject antioxidanty cze
dc.subject 3,5-di-terc-butyl-4-hydroxytoluen cze
dc.subject BHT cze
dc.subject terc-butylhydroxyanisol cze
dc.subject BHA cze
dc.subject terc-butylhydrochinon cze
dc.subject TBHQ cze
dc.subject N-fenyl-1-naftylamin cze
dc.subject FNA cze
dc.subject voltammetry eng
dc.subject gold disc electrode eng
dc.subject antioxidants eng
dc.subject butylated hydroxytoluene eng
dc.subject butylated hydroxyanisol eng
dc.subject terc-butylhydroquinone eng
dc.subject N-phenyl-1-naphtylamine eng
dc.subject PNA cze
dc.title Voltametrické stanovení antioxidantů využívaných v průmyslu a dopravě cze
dc.title.alternative Voltammetric determination of antioxidants used in indrustry and transport eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Machalíková, Jaroslava cze
dc.contributor.referee Švancara, Ivan cze
dc.contributor.referee Zima, Jiří cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Methods and procedures for voltammetric deternimation of antioxidants used in oils and biodiesel have been developed in this Ph.D. Thesis. Linear sweep voltammetry in combination with a gold disc electrode has been used. The most commonly used antioxidants are: BHT, BHA, TBHQ and FNA. All analytes of interest gave rise to the respective anodic peak in the supporting electrolyte based on a mixture of diluted H2SO4 and isopropanol. In some respect, the study of aminic and phenol-type antioxidants is a continuation of the already published report, and the mixture of ethanol and acetonitrile containing 0.1 mol L-1 H2SO4 as supporting electrolyte has been applied for their determination. Next, the partial overlap of the corresponding peaks of antioxidants mixtures had to be overcome by additional mathematical treatment of the original voltammograms (recorded in the LSV mode) proposed and leading to the sufficient peak resolution. The method was finally aplied to the determination of antioxidants in oils and biodiesel samples. It was necessary to carry out prior extraction of mineral oil samples. The analysis of samples in biodiesel has shown that the content of antioxidants is sufficiently high and hence, it is not necessary to use special prior procedures, because isopropanol ensures excellent solubility. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Environmentální inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31741 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.identifier.stag 26668 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account