Plánování lidských zdrojů v závislosti na vývoji poptávky po poštovních službách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Salava, Daniel
dc.contributor.author Schubertová, Renáta
dc.date.accessioned 2015-02-16T06:32:35Z
dc.date.available 2015-02-16T06:32:35Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58993
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na problematiku plánování lidských zdrojů obchodního místa se zaměřením na plánování potřebné kvalifikace a počtu zaměstnanců. Práce analyzuje časové řady, ve kterých jsou uvedeny počty klientů požadujících poštovní služby. Z této analýzy je určena poptávka pro další období a odhad potřebného počtu a kvalifikační struktury pracovníků pobočky České pošty, s.p. cze
dc.format 69 s. cze
dc.format.extent 1467561 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject lidské zdroje cze
dc.subject analýza časových řad cze
dc.subject poštovní služby cze
dc.subject obchodní místa cze
dc.subject human resources eng
dc.subject time series analysis eng
dc.subject postal services eng
dc.subject business unit eng
dc.title Plánování lidských zdrojů v závislosti na vývoji poptávky po poštovních službách cze
dc.title.alternative Human resource planning based on progress of postal services demand eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lamberty, Petra
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated A Master's Thesis deals with human resource planning of business unit with focus on planning the number of employees including their specific qualifications. The Thesis is aimed at time series analyses that include the number of client's data requiring postal services. Based on analysed data, demnand with estimate of qualified employees structure of Czech Postal Services, s.c. are determined for the next time period. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D31836 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 24897 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account