Systém jednotného času

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roleček, Jiří
dc.contributor.author Labský, Filip
dc.date.accessioned 2015-02-16T06:32:20Z
dc.date.available 2015-02-16T06:32:20Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58950
dc.description.abstract Tato bakalářská práce popisuje příjem rádiového signálu DCF77 a následně zobrazení tohoto signálu v podobě času na digitálním displeji. Je zde uvedeno zapojení antény (přijímače DCF77 signálu),vyhodnocovací jednotky (mikroprocesor) a zobrazovací jednotky (7-segmentové jednotky). Tento systém byl navržen tak aby byl schopen zobrazovat naprosto přesný čas vysílaný z německého Frankfurtu. cze
dc.format 41 s. cze
dc.format.extent 2345466 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Frankfurtský vysílač
dc.subject DCF77
dc.subject Frankfurt transmitter
dc.subject
dc.title Systém jednotného času cze
dc.title.alternative Uniform time system eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis describes receiving of radio signam DCF77 a then displaying of this signal in a form of time on digital display. In this thesis is stated a wiring of antena (DCF77 receiver), evaluation unit (microcontroller) and display device (7-segment unit). This system was designed to be able to dislay absolutely accurate time transmitted from Frankfurt, Germany. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32942 cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Bakalářská práce byla zpracována na požadované úrovni. Autor práce vysvětlil připomínky členů komise. Hodnocení odpovědí na otázky z odborných předmětů odpovídá celkovému výsledku zkoušky - dobře. cze
dc.identifier.stag 24633 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account