Posouzení dopravní a přepravní kapacity na regionální trati České Budějovice - Černý Kříž

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruban, Ivo
dc.contributor.author Fleischman, Petr
dc.date.accessioned 2015-02-16T06:32:12Z
dc.date.available 2015-02-16T06:32:12Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58929
dc.description.abstract Cílem práce je navrhnout racionalizační opatření pro regionální trať z Českých Budějovic do Černého Kříže s ohledem na zvyšující se přepravní zájem v osobní dopravě, který plyne z atraktivní lokality Lipenské přehrady a Šumavy. Posouzení vychází z historických souvis-lostí, analýzy současného stavu a výpočetních řešení výhledového rozsahu dopravy. Závěr práce autor věnuje zhodnocení navrhovaných opatření, včetně ekonomických souvislostí. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 2490569 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject doprava cze
dc.subject infrastruktura cze
dc.subject stavby cze
dc.subject tratě cze
dc.subject železnice cze
dc.subject transport eng
dc.subject infrastructure eng
dc.subject construction eng
dc.subject railway eng
dc.subject railway line eng
dc.title Posouzení dopravní a přepravní kapacity na regionální trati České Budějovice - Černý Kříž cze
dc.title.alternative The assessment of traffic and transport capacity on the route České Budějovice - Černý Kříž eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zíka, Karel
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to suggest a rationalization measures for the regional railway line from Ceske Budejovice to Cerny Kriz with regards to the increasing interest in passenger transfer services, which results from the attractive location of the Lipno dam and Sumava. The assessment is based on the historical context, analysis of the current state and computing solutions of prospective transportation range. The author presents an evaluation of the propo-sed actions including economic context at the conclusion. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D31721 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil diplomovou práci a zodpověděl všechny dotazy zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 24644 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account