Možnosti realizace dopravních projektů formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Eisenhammerová, Monika
dc.contributor.author Svobodová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-02-16T06:32:02Z
dc.date.available 2015-02-16T06:32:02Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58904
dc.description.abstract Předmětem této práce budou zejména PPP projekty a jejich implementace v rámci České republiky. Na základě předchozích zkušeností v České republice i v zahraničí budou definována kritéria pro posouzení nedostatečnosti implementace těchto projektů v rámci České republiky. Tato kritéria budou vyhodnocena pomocí Saatyho metody přičemž nejproblematičtějším oblastem budou stanoveny návrhy na zlepšení. Uvedená zjištění budou aplikována na konkrétní návrh parkovacího domu jako možnosti řešení neuspokojivého stavu dopravy v klidu v Pardubicích. cze
dc.format 82 s. cze
dc.format.extent 3180630 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject PPP projekty cze
dc.subject veřejné zakázky cze
dc.subject dopravní infrastruktura cze
dc.subject multikriteriální analýza cze
dc.subject Saatyho metoda cze
dc.subject parkovací domy cze
dc.subject PPP projects eng
dc.subject public procurement eng
dc.subject transportation infrastructure eng
dc.subject multi-criteria analysis eng
dc.subject Saaty's method eng
dc.subject parking house eng
dc.title Možnosti realizace dopravních projektů formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru cze
dc.title.alternative Possibilities of transport projects implementation by public private partnership eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Nechvátal, Jaromír
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated This thesis is focused primarily on PPP projects and their implementation within Czech Republic. On the basis of prior experience in Czech Republic, criteria for the assessment of the insufficient implementation of the PPP projects will defined. These criteria will evaluated by using Saaty's method and for the most problematical fields there will defined proposals for improvement. Abovementioned conclusions will applied on specific project of the Parking house representing one of the possible solutions of unsatisfactory state of static traffic in Pardubice. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D31848 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázala diplomantka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky oponenta měla velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 24911 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account