Problematika přepravy nebezpečných věcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kudláčková, Nina
dc.contributor.author Šrámek, Petr
dc.date.accessioned 2015-02-16T06:31:55Z
dc.date.available 2015-02-16T06:31:55Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58885
dc.description.abstract Tato práce se věnuje problematice přepravy nebezpečných věcí v silniční dopravě.Práce hodnotí silné a slabé stránky přepravního procesu z pohledu bezpečnosti a podává návrh na řešení vzniklých kritických situací. První část práce se věnuje legislativě, která je s tímto oborem přímo spjata (národním a nadnárodním úmluvám o přepravě nebezpečných věcí po silnici). Druhá část je zaměřena na výzkum a zhodnocení silných a slabých stránek přepravy a dodržování předpisů ohledně bezpečnosti. V závěru se autor věnuje vyhodnocení výzkumu a podává návrh na odstranění slabých a posílení silných stránek přepravy. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 1144523 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 29.8.2015 cze
dc.subject Přeprava cze
dc.subject nebezpečné věci cze
dc.subject ADR cze
dc.subject zasílatel cze
dc.subject kamionová doprava cze
dc.subject SWOT cze
dc.subject bezpečnost přepravy cze
dc.subject transport eng
dc.subject dangerous goods eng
dc.subject shipper eng
dc.subject truck transport eng
dc.subject safety of transportation eng
dc.title Problematika přepravy nebezpečných věcí cze
dc.title.alternative Problems in transport of dangerous things eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated This bachelor is focused on the problems of transportation of dangerous goods on the road. The bachelor thesis evaluates the strengths and weaknesses of process of transportation and critical situations formed in this process. In the first part of bachelor thesis is defined national and international legislative used in transportation of dangerous things. The second part is focused on research of strengths and weaknesses of transportation and compliance with regulations regarding safety. The conclusion is targeted to elimination of weaknesses and strengthening of strengths. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D31755 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student dokázal svou bakalářskou práci vcelku dobrým způsobem objasnit. V problematice se orientoval s menší jistotou a pohotovostí. Na doplňující otázky odpověděl s určitými nepřesnostmi. cze
dc.identifier.stag 21685 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account