Aktivní proudová zátěž

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dobrovolný, Martin
dc.contributor.author Švejcar, Martin
dc.date.accessioned 2015-02-16T06:31:51Z
dc.date.available 2015-02-16T06:31:51Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58875
dc.description.abstract Teoretická část této práce pojednává o způsobech měření parametrů napěťových a proudových zdrojů, metodách měření proudu a regulaci s moderním výkonovým prvkem IGBT. V první části práce je popsáno hardwarové řešení a teorie řízení. V druhé částí je stručný popis programu řídícího mikroprocesoru. Poslední část práce se zabývá praktickou ukázkou měření. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 7949376 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject napěťový zdroj
dc.subject měření proudu
dc.subject IGBT
dc.subject mikroprocesor
dc.subject voltage source
dc.subject current sense
dc.subject IGBT
dc.subject microprocessor
dc.title Aktivní proudová zátěž cze
dc.title.alternative The active current load eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated Theoretical part of this work deals with the problematic of voltage and current sources measurement methods, current sense, and regulation based on modern power element IGBT. In the first part of work is described the Hardware solution and theory of controlling. In the second part is introduced a brief description of the program for the controlling of used microprocessor. The last part of this work is focused on practical example of measuring. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32941 cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Vydařená bakalářská práce zpracována na velmi dobré úrovni. Komisí byla práce hodnocena klasifikací výborně. Hodnocení odpovědí na otázky z odborných předmětů odpovídá celkovému výsledku zkoušky výborně. cze
dc.identifier.stag 21306 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account