Combined antenna array for primary and secondary surveillance radars

Show simple item record

dc.contributor.author Bezoušek, Pavel
dc.contributor.author Chyba, Milan
dc.contributor.author Schejbal, Vladimír
dc.contributor.author Karamazov, Simeon
dc.contributor.author Zálabský, Tomáš
dc.contributor.author Černík, Libor
dc.date.accessioned 2015-02-10T18:13:27Z
dc.date.available 2015-02-10T18:13:27Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-1-4673-5690-9
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58649
dc.description.abstract In this paper a new design of a combined antenna array for two air traffic control (ATC) radars i.e. a 3D primary surveillance radar (PSR) and a monopulse secondary surveillance radar (SSR) is presented. Usually the antennas of the PSR and SSR radars are attached separately on a common shaft rotating around the vertical axis. The presented solution offers good antennas characteristics in the two frequency bands simultaneously while maintaining a low antenna profile, desired mainly in mobile or deployable applications. In the paper the integrated antenna configuration is described and selected topics related to implementation are addressed. eng
dc.format p. 597-600 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher IEEE cze
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject 3Dprimary surveillance radar eng
dc.subject monopulse secondary surveillance radar eng
dc.subject combined antenna array eng
dc.subject 3D primární přehledový radar cze
dc.subject monopulzní sekundarní přehledový radar cze
dc.subject kombinované anténní pole cze
dc.title Combined antenna array for primary and secondary surveillance radars cze
dc.title.alternative Kombinovaná anténá primárního a skundárního radaru cze
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated V tomto článku je prezentován nový návrh kombinovaného anténního pole dvou přehledových radarů využívaných pro řízení letového provozu (ATC). Jedná se o 3D primární přehledový radar (PRL) a monopulzní sekundární přehledový radar (SRL). Obvykle jsou antény těchto PRL a SRL umístěny samostatně na společném nosníku otáčejícím se kolem své osy. Předložené řešení nabízí dobré vlastnosti antény ve dvou frekvenčních pásmech současně a zároveň umožňuje sosžení nízkého anténního profilu, který žádoucí hlavně v mobilních nebo přemístitelných aplikacích. V článku je popsána konfigurace integrované antény a jsou zde řešeny vybrané problémy v oblasti implementace. cze
dc.event Topical Conference on Antennas and Propagation in Wireless Communications (APWC) (3-9 August 2014, Palm Beach, USA) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng
dc.identifier.doi 10.1109/APWC.2014.6905572
dc.relation.publisherversion http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6905572
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84908897222


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account