Comparison of four cholesterol-based stationary phases for the separation of steroid hormones

Show simple item record

dc.contributor.author Soukup, Jan
dc.contributor.author Bocian, Szymon
dc.contributor.author Jandera, Pavel
dc.contributor.author Buszewski, Bogusław
dc.date.accessioned 2015-02-10T17:44:22Z
dc.date.available 2015-02-10T17:44:22Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 1615-9306
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58647
dc.description.abstract The chromatographic behavior of steroid hormones on four cholesterol-bonded stationary phases with different structures in binary methanol/water mobile phases was studied. Of the stationary phases tested, the commercially available stationary phases Cogent UDC cholesterol and COSMOSIL cholester provided better separations of steroid hormones in comparison to homemade aminocholesterol and diaminocholesterol stationary phases. The results show that the temperature has a significant influence on the retention and selectivity for steroid hormones separation. The temperature increase may cause changes in the elution order. From the dependences of the retention (ln k) on temperature (1/T), the standard partial molar enthalpy and standard partial molar entropy were calculated and their enthalpic and entropic contributions to the retention were compared. The enthalpic effects principally control the retention mechanism. eng
dc.format p. 8345-351 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher WILEY-VCH cze
dc.relation.ispartof Journal of Separation Science. 2014, vol. 37, issue 4 eng
dc.rights pouze v rámci univerzity eng
dc.subject cholesterol-bonded phase eng
dc.subject enthalpy eng
dc.subject entropy eng
dc.subject retention eng
dc.subject steroid hormones eng
dc.subject stacionární fáze cze
dc.subject cholesterol cze
dc.subject steroidní hormony cze
dc.subject separace cze
dc.title Comparison of four cholesterol-based stationary phases for the separation of steroid hormones cze
dc.title.alternative Srovnání čtyř stacionárních fází na bázi cholesterolu pro separaci steroidních hormonů cze
dc.type Article cze
dc.description.abstract-translated Bylo studovány chromatografické vlastnosti čtyř cholesterolových stacionárních fází. Komerčně dostupné stacionární fáze Cogent UDC cholesterol a COSMOSIL cholester poskytovali lepší separaci sterodních hormonů ve srovnání s námi připravenou aminocholesterolovou a diaminocholesterolovou stacionární fází. Výsladky poukazují na velmi významný vliv teploty na retenci a selektivitu během separace steroidních hormonů. Nárůst teploty může způsobovat změny v elučním pořadí látek. Ze závislosti retence (ln k) na teplotě byla vypočítána molární entropie a entropie. Entalpické vlivy převážně kontrolují retenční mechanismus. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng
dc.identifier.doi 10.1002/jssc.201301088
dc.relation.publisherversion http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jssc.201301088/abstract
dc.identifier.wos 000330756500003
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84893861331


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account