Komplexní restaurování polychromované sochy Panny Marie s Ježíškem ze sbírek Lapidária Národního muzea v Praze: příklady variant přístupů k rekonstrukcím polychromií na kopiích exteriérových sochařských děl a vlastní praktická realizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Alt, Jaroslav J.
dc.contributor.author Roleček, Pavel
dc.date.accessioned 2014-12-30T07:44:26Z
dc.date.available 2014-12-30T07:44:26Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58532
dc.description.abstract Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí, z praktické části a teoretické, s experimentální praktickou realizací úkolu. Praktická část je zařazena jako první a dokumentuje komplexní restaurátorský zásah na polychromovaném sousoší Panny Marie s Ježíškem ze sbírek Lapidária Národního muzea v Praze. Následující teoretická část tematicky rozvíjí problematiku polychromie sochařských děl umístěných v exteriéru. Tato část se zabývá variantami přístupů k rekonstrukcím polychromií na kopiích. Součástí teoretické práce je vlastní praktická realizace materiálové rekonstrukce polychromie na kopii sochy sv. Jana Nepomuckého z České Kamenice. cze
dc.format 190 s. cze
dc.format.extent 11862292 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject polychromie cze
dc.subject monochromie cze
dc.subject sochařská díla cze
dc.subject exteriér cze
dc.subject barevné vrstvy cze
dc.subject sv. Jan Nepomucký cze
dc.subject restoration eng
dc.subject polychrome eng
dc.subject monochrome eng
dc.subject sculptures eng
dc.subject exterior eng
dc.subject color coating eng
dc.subject st. John of Nepomuk eng
dc.title Komplexní restaurování polychromované sochy Panny Marie s Ježíškem ze sbírek Lapidária Národního muzea v Praze: příklady variant přístupů k rekonstrukcím polychromií na kopiích exteriérových sochařských děl a vlastní praktická realizace cze
dc.title.alternative Complete restoration of polychrome statue of the Virgin Mary with the Christ from the collection of Lapidary of the National Museum in Prague: examples of variant approaches to reconstruct the polychromes on copies of exterior sculptures and own practical implementation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Nejedlý, Vratislav
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated This thesis consists of two parts, one part practical and theoretical with the practical implementation of the experimental task. The practical part is ranked as the first and documenting complex restoration work on polychrome sculpture of the Virgin Mary with the Christ Child from the collections of Lapidary of the National Museum in Prague. The theoretical part is ranked as the second and thematically developing issues of polychrome sculptures placed outdoor. This section discusses alternatives approaches to reconstruction polychromy on copies. Part of the theoretical work is the own practical implementation of the reconstruction of the polychromy on the copy of statue of St. John of Nepomuk from Česká Kamenice. eng
dc.description.department Ateliér restaurování kamene cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D31396
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 26056
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account