Uplatnění ERAS protokolu u pacientů po resekci tlustého střeva

Show simple item record

dc.contributor.author Streitová, Dana
dc.contributor.author Zoubková, Renáta
dc.date.accessioned 2014-11-20T08:23:23Z
dc.date.available 2014-11-20T08:23:23Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 1339-5920
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58483
dc.description.abstract ERAS program, představuje koncepci péče o pacienty, kteří podstupují resekci tlustého střeva. Česká republika patří mezi země s nejvyšším výskytem nádorů tlustého střeva a konečníku, až 8OOO nových případů přibývá každý rok. ERAS program je založen na principu minimalizace stresové odpovědi organismu na operaci a na usnadnění návratu normálních orgánových funkcí, což umožní daleko rychlejší zotavení pacienta. V prospektivní studii bude hodnoceno použití intervencí v rámci ERAS protokolu u pacientů po resekci tlustého střeva hospitalizovaných ve FN Ostrava. cze
dc.format p. 40-43 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
dc.relation.ispartof Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. 2014, issue 5. slo
dc.rights pouze v rámci univezity cze
dc.subject ERAS protokol cze
dc.subject resekce střev cze
dc.subject intervence cze
dc.subject ERAS protocol eng
dc.subject bowel resection eng
dc.subject intervention eng
dc.title Uplatnění ERAS protokolu u pacientů po resekci tlustého střeva cze
dc.title.alternative ERAS application protocol in patients after colon resection eng
dc.type Article
dc.description.abstract-translated ERAS program, is a concept of care for patients undergoing resection of the colon. Czech Republic is among the countries with the highest incidence of cancers of the colon and rectum to 8ooo new cases each year. ERAS program is based on the principle of minimizing the stress response of the organism to the operation and to facilitate the return of normal organ functions, allowing much faster patient recovery. In a prospective study evaluated the use of interventions within the ERAS protocol in patients after resection of colon hospitalized at the University Hospital Ostrava. eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account