Bakteriální infekce jako příčina neplodnosti u žen

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sleha, Radek cze
dc.contributor.author Pešková, Lucie
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:30:09Z
dc.date.available 2014-09-22T12:30:09Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58303
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vlivem bakteriálních infekcí na reprodukční schopnost žen. Pozornost je věnována vybraným patogenním bakteriím, podílejících se na vzniku zánětlivých změn, které negativně ovlivňují funkci pohlavních orgánů. V práci jsou shrnuty metody laboratorní diagnostiky infekcí uvedených mikroorganismů, možnosti terapie a prevence. cze
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 920239 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject neplodnost cze
dc.subject urogenitální infekce cze
dc.subject Chlamydia trachomatis cze
dc.subject Neisseria gonorrhoeae cze
dc.subject Mycoplasma sp cze
dc.subject Ureaplasma urealyticum cze
dc.subject Gardnerella vaginalis cze
dc.subject infertility eng
dc.subject urogenital infection eng
dc.title Bakteriální infekce jako příčina neplodnosti u žen cze
dc.title.alternative Bacterial infection as a cause of woman's infertility eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with the influence of bacterial infections of the reproductive ability of women. Attention is directed to selected pathogenic bacteria involved in the formation of inflammatory changes that negatively affect reproductive organs. This work summarizes the methods of laboratory diagnostics of infections listed microorganisms, treatment options and prevention. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D30822 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k~posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 24252 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account