Smrtelné úrazy u dětí (0-18 let) v přednemocniční neodkladné péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zezulová, Jana cze
dc.contributor.author Mašek, Michal
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:29:56Z
dc.date.available 2014-09-22T12:29:56Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58265
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá smrtelnými úrazy u dětí ve věkovém rozptylu 0- 18 let v přednemocniční neodkladné péči. Teoretická část rozděluje nejčastější typy úrazů u dětí, jejich příčiny, důsledky a prevenci. Dále rozděluje dětské období na několik etap, kdy pro každé věkové období jsou uvedeny specifické úrazy. Výzkumná část práce je rozdělená na dvě části. První část se věnuje nejčastějším smrtelným úrazům u dětí, u nichž zasahovala zdravotnická záchranná služba daného kraje, na základě získaných informací z retrospektivního studia dokumentace. Druhá část výzkumné práce zkoumá pomocí dotazníkové metody, jak subjektivně vnímají pracovníci zdravotnické záchranné služby výjezdy spojené se smrtelným úrazem dítěte. Výsledky jsou znázorněny do tabulek a grafů. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 9082808 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject polytrauma cze
dc.subject smrt cze
dc.subject úrazy cze
dc.subject dětská věková kategorie cze
dc.subject polytrauma eng
dc.subject death eng
dc.subject injury eng
dc.subject children's age categories eng
dc.title Smrtelné úrazy u dětí (0-18 let) v přednemocniční neodkladné péči cze
dc.title.alternative Fatal injuries among children (0-18 years) in the pre-hospital emergency care eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vaněčka, Marek cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis deals with children's mortal injuries (accident's) between the age 0-18 in pre-hospital emergency care. The theoretical part introduce the most common types of injuries in children age, their causes, consequences and prevention. This part also divides children's age to several periods, for every age are mention specific injuries. The research part of the bachelor's thesis is divided to two parts. The first one is devoted to most common children's mortal injuries (accident's) where took action the ambulance of the given region on the basis of information obtained from retrospective study of documentation. The second part of the research use the questionnaire method to find out how subjectively workers of ambulance perceive departures related to mortal injury of the children. The outcomes are represented in the tables and graphs. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D31523
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Ve výzkumné části bych podotázkami v návaznosti na otázku č. 10 položil dotazy ve skupině zaměstnanců, kteří a / děti mají a b/ děti nemají. / Faktu přítomnosti rodiny u zaměstnanců a nebo nepřítomnosti založneí rodiny může mít podstatný vliv myšlenkový restart./ Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 25039 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account