Nízkomigrační tiskové barvy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašúrek, Bohumil
dc.contributor.author Demelová, Kateřina
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:29:37Z
dc.date.available 2014-09-22T12:29:37Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58210
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na shrnutí problematiky nízkomigračních tiskových barev. Jedná se o barvy vhodné pro potisk potravinových obalů, neboť složky z nízkomigračních tiskových barev migrují v množství splňující migrační limity. Bakalářská práce se především zaměřuje na migraci složek z tiskových barev, na procesy a parametry ovlivňující migraci a migrační limity. Dále se zabývá možnostmi migračních zkoušek, podmínkami pro testování a některými publikovanými výsledky migračních testů. V neposlední řadě pojednává o výrobcích nízkomigračních tiskových barev a legislativních předpisech ve vybraných státech světa. cze
dc.format 63 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject nízkomigrační barvy cze
dc.subject migrace cze
dc.subject potravinové obaly cze
dc.subject migrační zkoušky; cze
dc.subject low migration printing inks eng
dc.subject migration eng
dc.subject food packaging eng
dc.subject migration tests eng
dc.title Nízkomigrační tiskové barvy cze
dc.title.alternative Low migration inks eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated The bachelot thesis is focused on the issue of summary low migration printing links. These inks are suitable for printing of food packaging, since components from low migration inks migrate in an amount satisfying the migration limits. The thesis mainly focuses on the migration of components of inks, processes and parameters hich could have effect on migration and migration limits. The work deals with the possibilities of migration test conditions for testing and some published results of the migration tests. It also deals with manufacturers of low migration printing inks and legislative regulation in selected countries in the world. eng
dc.description.department Katedra polygrafie a fotofyziky cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31450
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence doc. Ing. Petr Němec, Ph.D.: Co vedlo k výběru zemí, které byly jmenovány v práci a ve kterých se používá různá legislativa? Jaké těžké kovy se mohou vyskytnout v tiskových procesech? cze
dc.identifier.stag 23672
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account