Apendicitída u gravidních žen

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bis, Dalibor cze
dc.contributor.author Štěpánová, Tereza
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:29:36Z
dc.date.available 2014-09-22T12:29:36Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58203
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma "Apendicitída u gravidních žen" je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá anatomií, klinickými příznaky a průběhem onemocnění, diagnostikou, léčbou a ošetřovatelskou péčí v dané problematice. Praktická část ukazuje 3 kazuistiky pacientek s různým věkem a délkou těhotenství. Sběr anamnestických dat probíhal nahlédnutím do lékařské a ošetřovatelské dokumentace, nebo i pozorováním a rozhovorem. Poté byl dle kazuistik vypracován standardní ošetřovatelský plán a mapa péče. cze
dc.format 75 s. cze
dc.format.extent 1210874 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject apendicitída cze
dc.subject apendektomie cze
dc.subject gravidita cze
dc.subject kazuistiky cze
dc.subject mapa péče cze
dc.subject appendicitis eng
dc.subject appendectomy eng
dc.subject pregnancy eng
dc.subject cases history eng
dc.subject map of care eng
dc.title Apendicitída u gravidních žen cze
dc.title.alternative Appendicitis of pregnant women eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holeková, Jindra cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis with the topic "Appendicitis of pregnant women" is divided into part theoretical and practical. The theoretical part deals with anatomy, clinical symptoms and course of disease, diagnostics, treatment and nursing care connected with this issue. The practical part shows three cases of patients of different age and pregnancy length. The collection of case history took place with help of medical and nursing documentation or by observation and interview. Afterwards, has been elaborated standard medical care plan and a map of care according to the case history. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D31257
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. V teoretické části píšete o axilorektálním rozdílu, v jednotlivých kazuistikách však uvádíte jen TT - kde se tedy tělesná teplota u jednotlivých pacientek měřila? 2. V metodice uvádíte, že jste údaje získala pozorováním. Vytvořila jste si pozorovací arch a existuje z pozorování záznam? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 23433 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account