Restaurování a zhotovení kopie sochy sv. Václava z Dolního Dobřejova

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ďoubal, Jakub
dc.contributor.author Hvízdal, Aleš
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:29:04Z
dc.date.available 2014-09-22T12:29:04Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58119
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je především restaurátorskou dokumentací restaurovaných objektů. Nejprve se zabývá restaurováním sochy Sv. Václava z fasády vesnického stavení v Dolním Dobřejivě. Tato část je rozšířena o obrazové a textové zmapování nových, ale i starších figurálními plastikami zobrazovaných témat na historizujících fasádách činžovních domů pražských. Druhá část je věnována restaurátorskému zásahu na štukové plastice anděla z kaple sv. Isidora v Křenově. V obou těchto částech se struktura zaměřuje na základní body. Začíná seznámením se s památkou a její historií, následuje posouzení stávajícího stavu. V dalších kapitolách se podrobně věnuje průzkumu, koncepci. Následuje samostatný restaurátorský zásah s grafickou a fotografickou dokumentací. cze
dc.format 168 s. cze
dc.format.extent 39171198 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject sv. Václav cze
dc.subject fasáda cze
dc.subject Dolní Dobřejov cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject plastika cze
dc.subject kaple sv. Isidora v Křenově cze
dc.subject anděl cze
dc.subject štuk cze
dc.subject st. Václav eng
dc.subject facade eng
dc.subject restoration eng
dc.subject sculpture eng
dc.subject chapel st. Isidor in Křenov eng
dc.subject angel eng
dc.subject stucco eng
dc.title Restaurování a zhotovení kopie sochy sv. Václava z Dolního Dobřejova cze
dc.title.alternative Užití figurální sochařské výzdoby historizujících fasád cze
dc.title.alternative Restaurování štukové sochy andílka z kaple sv. Isidora v Křenově cze
dc.title.alternative Restoration and making a copy of the st. Vaclav's statue from Dolní Dobřejov eng
dc.title.alternative Restoration of stucco statue of angel from Chapel of St. Isidor in Křenov eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Gláser, Petr
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated This bachleor thesis is rairly an restoratory documentation of the restorated objects. First part is focused on restoration of the statue of an St. Vaclav from Dolní Dobřejov located on facade of the village house. This section is extended to visual and textual mapping of figural sculptures displayed new and older themes on historicist facades of apartment buildings in Prague. Second part is focused on restoratory impact on stucco the plaster statue of an angel from the chapel of St. Isidor in Křenov. In both of the part is the structure focused on basic points. Starting with introduction and furiliarization with object and it´s history, followed by consideration of it´s nowaday condition. Next chapters are focused on research, concept and work process in detail. Last part is the restoratory work itself, with graphic and fotographic documentation. eng
dc.description.department Ateliér restaurování kamene cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D31378
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 25937
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account