Specifické aspekty v přístupu a ošetřování pacientů s prožitkem holokaustu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čermáková, Kateřina cze
dc.contributor.author Krčilová, Michaela
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:29:01Z
dc.date.available 2014-09-22T12:29:01Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58109
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá postoji přeživších holokaustu ke zdraví, zdravotnictví a k ošetřovatelskému personálu. Poskytuje ucelený obraz o potřebách respondentů a poukazuje na specifické aspekty v přístupu ke klientům. Nastiňuje představy klientů o dobré ošetřovatelské péči a ošetřovatelském personálu. Práce poukazuje na souvislost prožitku holokaustu se současným zdravotním stavem klienta. V úvodu práce jsou popsány důležité historické události a pojmy potřebné k pochopení daného tématu. Závěr práce obsahuje doporučení pro praxi s přeživšími. cze
dc.format 76 s. cze
dc.format.extent 1781600 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject holokaust cze
dc.subject zdraví cze
dc.subject zdravotnictví cze
dc.subject sestry cze
dc.subject stáří cze
dc.subject posttraumatická stresová porucha cze
dc.subject Holocaust eng
dc.subject health eng
dc.subject healthcare eng
dc.subject nurse eng
dc.subject care eng
dc.subject post-traumatic stress disorder eng
dc.title Specifické aspekty v přístupu a ošetřování pacientů s prožitkem holokaustu cze
dc.title.alternative Specific aspects of the approach and treatment of patiens in Holokaus experience eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hlaváčková, Eva cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This dissertation thesis is focused on Holocaust survivors' attitude towards health, health care and nursing staff. It provides a comprehensive image of the respondents' needs and adverts to specific aspects of the approach to clients. This thesis outlines the clients' ideas of good nursing care and nursing staff. It points to the relation between Holocaust experience and current client's condition. There are important historical events and terms in the introduction of the thesis, which are important to better understand this topic. There is recommendation for work with Holocaust survivors at the end of this thesis. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D31611
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Oblast spirutuality jste ve výzkumu zúžila pouze na náboženskou víru. Můžete vysvětlit, co je to spiritualita? Jak je odborníky definována , jaké má dimenze, co vše do ní patří? 2. Z vlastní zkušenosti vím, že většina studentů zdravotnických oborů na naší fakultě nemá kladný vztah k historii, nezná ji a nepovažuje ji za důležitou. Co si o tom myslíte? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 24491 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account