Izotachoforetické stanovení vitamínů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bartoš, Martin cze
dc.contributor.author Kovářová, Michaela
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:28:39Z
dc.date.available 2014-09-22T12:28:39Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58051
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je tvořena dvěma částmi teoretickou a experimentální. První část je zaměřena na strukturu, popis, výskyt a stanovení jednotlivých vitamínů v potravinách a vitamínových přípravcích. Je zde zmíněna také role vitamínů v lidském organismu. V druhé části jsou prezentovány výsledky izotachoforetického stanovení vybraných vitamínů skupiny B v léčivých přípravcích. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 1350087 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject vitamíny cze
dc.subject izotachoforéza cze
dc.subject analýza potravin cze
dc.subject analýza vitamínových přípravků cze
dc.subject vitamins eng
dc.subject isotachophoresis eng
dc.subject food analysis eng
dc.subject analysis of pharmaceutical products eng
dc.title Izotachoforetické stanovení vitamínů cze
dc.title.alternative Isotachophorethic determination of vitamins eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis consists of two parts theoretical and experimental. The first part contains structure, description, occurrence and determination of vitamins in food and pharmaceutical products. There are also mentioned effects of vitamins on the body and metabolism. Results, which were obtained by determination of some water-soluble vitamins by capillary isotachophoresis, are presented in the second part of this thesis. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D30838 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 24016 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account