Měření výkonnosti podniku z pohledu zákazníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paták, Michal cze
dc.contributor.author Staňková, Monika
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:27:57Z
dc.date.available 2014-09-22T12:27:57Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57926
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje problematice měření výkonnosti podniku se zaměřením na zákaznickou perspektivu. Zabývá se samotnými způsoby zjišťování a měření zákaznické spokojenosti. Práce vymezuje pojmy výkonnost, měření výkonnosti, hodnocení výkonnosti a popisuje současné přístupy k měření výkonnosti podniku ve vztahu k zákazníkům. Zvláštní pozornost je věnována způsobu měření zákaznické spokojenosti. Teoretické poznatky jsou uplatněny ve výzkumu, který byl zaměřen na hodnocení výkonnosti vybraného podniku chemického průmyslu z pohledu odběratelů vybraných chemických produktů. cze
dc.format 53 s. cze
dc.format.extent 4853419 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject výkonnost podniku cze
dc.subject měření výkonnosti cze
dc.subject měřítka cze
dc.subject zákaznická perspektiva cze
dc.subject spokojenost zákazníka cze
dc.subject měření spokojenosti a index spokojenosti cze
dc.subject business performance cze
dc.subject measuring of performance cze
dc.subject measurements cze
dc.subject customer perspective cze
dc.subject customer satisfaction cze
dc.subject satisfaction measurement and satisfaction index cze
dc.title Měření výkonnosti podniku z pohledu zákazníků cze
dc.title.alternative Performance measurement from the perspective of customers eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issue of measuring business performance, focusing on the customer perspective. It deals with the very ways of detecting and measuring customer satisfaction. The work defines the concepts of efficiency, performance measurement, performance evaluation and describes current approaches to measuring business performance in relation to customers. Particular attention is paid to the method of measuring customer satisfaction. Theoretical knowledge is applied in the research, which was aimed at evaluating the performance of selected chemical industry from the perspective of customers selected chemical products. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32020 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Jaká byla konkrétní doporučení pro zlepšení výkonnosti podniku? Které ze sledovaných parametrů v~rámci srovnání spokojenosti a důležitosti u dílčích charakteristik dodavatele je vhodné v podniku zlepšovat? Čím vysvětlujete větší spokojenost zákazníků s konkurencí než se sledovaným podnikem? Otázky při obhajobě byly uspokojivě zodpovězeny. cze
dc.identifier.stag 24432 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account