Restaurování části nástropní malby s motivem "Angeli" na klenbě kaple sv. Isidora v Křenově

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vojtěchovský, Jan
dc.contributor.author Poláková, Martina
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:27:54Z
dc.date.available 2014-09-22T12:27:54Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57917
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá částí nástěnné malby s výjevem "Angeli" v klenbě barokní kaple sv. Isidora v Křenově. Teoretická část se zabývá analýzou malířských rukopisů maleb na klenbě sv. Isidora v Křenově ve snaze o objasnění doposud s jistotou neidentifikovaného autora maleb. Druhá část zahrnuje restaurátorský průzkum a restaurátorskou dokumentaci. cze
dc.format 143 s. cze
dc.format.extent 43956550 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject restaurátorská zpráva cze
dc.subject nástěnné malby cze
dc.subject štuková výzdoba cze
dc.subject malířský rukopis cze
dc.subject technika malby cze
dc.subject formální analýza cze
dc.subject restoration report eng
dc.subject wall paintings eng
dc.subject stucco decoration eng
dc.subject artistic style eng
dc.subject painting technique eng
dc.subject formal analysis eng
dc.title Restaurování části nástropní malby s motivem "Angeli" na klenbě kaple sv. Isidora v Křenově cze
dc.title.alternative Restoration of the part of the wall painting on the vault of the chapel of St. Isidor in Křenov depicting character of Angeli eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Čoban, Josef
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deal with the part of the wall painting depicting the character of Angeli that is situated on the vault of the baroque chapel of St. Isidor in Křenov. The theoretical art of the thesis focus on the analysis of the artistic style of the wall paintigs in the Chapel of St. Isidor with the possibility of clarification of the authorship of the present wall paintig. The second part of the thesis involves restoration research and restoration documentation. eng
dc.description.department Ateliér restaurování malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D31382
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 25891
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account