Nové trendy v zobrazení cévního systému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Renc, Ondřej cze
dc.contributor.author Ruffer, Oto
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:27:23Z
dc.date.available 2014-09-22T12:27:23Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57835
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na metody, které se v současné medicínské praxi používají k zobrazení cévního systému. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsán samotný cévní systém, principy vyšetřovacích metod, možnosti zobrazení cévního systému, využití pro diagnostiku patologických stavů, charakteristika kontrastních látek, radiační ochrana a příprava pacientů k vyšetření. V praktické části jsou uvedeny příklady zobrazení cévního systému a dvě kazuistiky s příkladem využití 3D digitální subtrakční angiografie při zobrazení mozkových tepen. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 3138824 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject cévy cze
dc.subject angiografie cze
dc.subject ultrasonografie cze
dc.subject výpočetní tomografie cze
dc.subject magnetická rezonance cze
dc.subject blood-vessel eng
dc.subject angiography eng
dc.subject ultrasonography eng
dc.subject computed tomography eng
dc.subject magnetic resonance imaging eng
dc.title Nové trendy v zobrazení cévního systému cze
dc.title.alternative New trends in imaging of vascular system eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Storm, Jaroslav cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on methods that are currently used in medicine to visualize the vascular system. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part describes the vascular system itself, the principles of examination methods, the possibilities of visualizing the vascular system, the use for diagnostics of pathological states, characteristics of contrast agents, radiation protection and the preparation of patients for examination. The practical part consists of examples of images of the vascular system and of two case reports with an example of 3D digital subtraction angiography use in the imaging of brain arteries. eng
dc.description.department Katedra informatiky, managementu a radiologie cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D31353
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: Výborně minus Hodnocení oponenta: Výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. V teoretické práci hovoříte o tzv. Seldigerově metodě, popište její princip. 2. V práci uvádíte, že mezi absolutní kontraindikace MR vyšetření patří zavedený kardiostimulátor. Vysvětlete toto tvrzení. Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 24930 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account