Analýza úrovně služeb zákazníkům ve vybrané firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machač, Otakar cze
dc.contributor.author Alinč, Zdeněk
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:25:54Z
dc.date.available 2014-09-22T12:25:54Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57580
dc.description.abstract Práce je zaměřena na analýzu a měření služeb zákazníkům. V první části jsou vymezeny vztahy se zákazníky, druhá část práce je zaměřena na pojem služeb a ukazatele úrovně služeb zákazníkům. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 637000 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject zákazník cze
dc.subject hodnota pro zákazníka cze
dc.subject spokojenost zákazníků cze
dc.subject služby cze
dc.subject marketingový mix služeb cze
dc.subject firemní strategie cze
dc.subject měření úrovně služeb cze
dc.subject úroveň služeb zákazníkům cze
dc.subject customer cze
dc.subject customer value cze
dc.subject customer satisfaction cze
dc.subject marketing mix of services cze
dc.subject corporate strategies cze
dc.subject services cze
dc.subject measuring service levels cze
dc.subject customer service levels cze
dc.title Analýza úrovně služeb zákazníkům ve vybrané firmě cze
dc.title.alternative Analysis of The Level of Customer Service In The Selected Company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the analysis and measuring of customer service. In the first part, relations with customers are defined, the second part is aimed at the concept of services and at the indicators of the level of customer service. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32021 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence V jaké míře je důležité zveřejňovat informace o analyzovaném podniku? Jaký je rozdíl mezi pojmy služby a servis? Jsou v práci definovány služby, které podnik poskytuje svým zákazníkům? Měla zpracovaná praktická část pro podnik nějaký přínos? Otázky při obhajobě byly uspokojivě zodpovězeny. cze
dc.identifier.stag 21724 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account