Mapování očkování sester proti hepatitidě B

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štěpánková, Květoslava cze
dc.contributor.author Strnadová, Aneta
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:25:50Z
dc.date.available 2014-09-22T12:25:50Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57566
dc.description.abstract Práce se zabývá očkováním sester proti hepatitidě B. Text práce je rozdělen do dvou částí. V teoretické části popisuji rozdělení hepatitid a zaměřuji se především na virovou hepatitidu typu B. Popisuji její charakteristiku, výskyt, přenos, projevy, léčbu, komplikace a také prevenci v podobě očkování. V praktické části se pomocí dotazníkového šetření zaměřuji na očkování proti hepatitidě B u zdravotních sester z různých pracovišť. cze
dc.format 53 s. cze
dc.format.extent 1344536 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject virová hepatitida cze
dc.subject virus cze
dc.subject prevence cze
dc.subject vakcíny cze
dc.subject očkování cze
dc.subject viral hepatitis eng
dc.subject prophylaxis eng
dc.subject vaccine eng
dc.subject vaccination eng
dc.title Mapování očkování sester proti hepatitidě B cze
dc.title.alternative Survey vaccination of nurses against hepatitis B of eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škvrňáková, Hana cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The thesis deals with vaccination of nurses against hepatitis B. The thesis is subdivided into two parts. The theoretical part describes the categories of hepatitis and it focuses mainly on viral hepatitis B detailing its characteristic, incidence, transmission, signs, treatment, complications and prophylaxis in a form of vaccination as well. The practical part focuses on vaccination against hepatitis B of nurses from different wards by way of questionnaire research. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D31261
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Čím si vysvětlujte tak malou návratnost (55%) dotazníků? 2. Proč jste se v dotazníku zabývala otázkami zjišťujícími věk a délku praxe respondentů, když jste se jejími odpověďmi dále nezabývala? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 23429 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account