Péče o dýchací cesty u pacientů v intenzivní a resuscitační péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rabová, Martina cze
dc.contributor.author Nejmanová, Tereza
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:25:48Z
dc.date.available 2014-09-22T12:25:48Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57559
dc.description.abstract V bakalářské práci jsem se zabývala tématem ,,Péče o dýchací cesty u pacientů v intenzivní a resuscitační péči". V teoretické části práce, jsem popsala způsoby zajištění dýchacích cest pomocí endotracheální a tracheostomické kanyly. Následně jsem objasnila ošetřovatelskou péči u pacientů se zajištěnými dýchacími cestami. Pozornost jsem věnovala také umělé plicní ventilaci, monitoraci pacienta a problematice ventilátorových pneumonií. V praktické části práce jsem využila kvantitativní metodu výzkumu. Bylo provedeno retrospektivního šetření ze zdravotnické dokumentace pacientů a v druhé části výzkumu jsem použila techniku kvantitativního pozorování. Při níž jsem pozorovala činnosti sester na oddělení a dodržování správných ošetřovatelských postupů. cze
dc.format 102 s. cze
dc.format.extent 19758736 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Endotracheální intubace cze
dc.subject tracheostomie cze
dc.subject perkutánní dilatační tracheostomie cze
dc.subject umělá plicní ventilace cze
dc.subject intenzivní péče cze
dc.subject péče o dýchací cesty cze
dc.subject Tracheal intubation eng
dc.subject tracheostomy eng
dc.subject percutaneous dilatation tracheostomy eng
dc.subject mechanical ventilation eng
dc.subject intensive care eng
dc.subject care of the airways eng
dc.title Péče o dýchací cesty u pacientů v intenzivní a resuscitační péči cze
dc.title.alternative Care of the airways about patients in intensive and resuscitation care eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Rusová, Jitka cze
dc.contributor.referee Zezulová, Jana cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated My bachelor´s thesis is concerned with the topic Airway Management in Patients in Intensive and Resuscitation Care. The theoretical part deals with different ways of ensuring the airways by using endotracheal and tracheostomy tubes in the Intensive Care Unit and Department of Anesthesiology and Resuscitation. Subsequent nursing care concerning the patient´s airway and these two tubes is also described there. Next it is focused on mechanical ventilation, monitoring the patient and problems of ventilator associated pneumonia.In the practical part, the quantitative research method is used. Firstly, a retrospective investigation using the patients´ medical records, and secondly, the technique of quantitative observation for monitoring nurses´ work and following appropriate nursing procedures are carried out. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D31522
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta I. nedoporučuje k obhajobě Hodnocení oponenta II. velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě I. 1. Jakým způsobem jsou ETK a TSK fixovány na oddělení, kde probíhal výzkum? Je nutné fixace vypokládat pro prevenci vzniku dekubitů? 2. Popište metodiku pozorování sester. Doplňující otázky k obhajobě II. 1. Jakým způsobem jste přiřazovala a vybírala hodnocení/položky k jednotlivým známkám? 2. Proč jste si zvolila dva typy metodiky práce? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 25040 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account