Metody měření podélné nerovnosti vozovek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lopour, Pavel cze
dc.contributor.author Richter, Tomáš
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:25:44Z
dc.date.available 2014-09-22T12:25:44Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57549
dc.description.abstract Práce obsahuje přehled používaných metod měření nerovností vozovek (zejména podélných) v ČR a zahraničí. Dále analýzu informací získaných měřením nerovností pomocí dostupných měřících zařízení (planograf, dlouhá lať, přesná nivelace). Dostupné metody byly verifikovány, zpřesněny a bylo sestaveno doporučení pro jejich další používání. cze
dc.format 89 s. cze
dc.format.extent 2795301 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject nerovnosti cze
dc.subject vozovky cze
dc.subject měření cze
dc.subject vlnitost cze
dc.subject inequality cze
dc.subject roads cze
dc.subject measurement cze
dc.subject wave cze
dc.title Metody měření podélné nerovnosti vozovek cze
dc.title.alternative Methods of measuring inequality road eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Haburaj, František cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The work contains an overview of methods for measuring inequality of roads (mainly longitudinal) in the Czech Republic and abroad. Further analysis of the data obtained from the measurement of inequality using the available measuring equipment (planograf, long rod, precise leveling). Available methods were verified and refined, and was compiled recommendations for their use. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32627 cze
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč stručně seznámil komisi se svou diplomovou práci. Po prezentaci hlavních výsledků a závěrů diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. V diskusi o diplomové práci stručně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 25202 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account