Kvalita dopravního provozu severního zhlaví a jeho přilehlých úseku ŽUB v odsunuté poloze

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruban, Ivo cze
dc.contributor.author Rolník, Tomáš
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:19:24Z
dc.date.available 2014-06-19T10:19:24Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56613
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována kvalitě dopravního provozu severního zhlaví a jeho přilehlých úseků železničního uzlu Brno v odsunuté poloze. Práce je zaměřena na posouzení navrhovaného rozsahu dopravní infrastruktury ve vztahu k plánovanému rozsahu dopravy. Cílem práce je vytvořit dopravní model a na jeho základě ověřit, zda pro výhledový rozsah provozu je plánovaná infrastruktura dostačující. V práci je využito simulační modelování. Model a následné simulace jsou konstruovány za pomoci SW OpenTrack. cze
dc.format 63 s. cze
dc.format.extent 27898732 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject simulace cze
dc.subject výhledový rozsah dopravy cze
dc.subject kapacita cze
dc.subject OpenTrack cze
dc.subject simulation cze
dc.subject planned transport range cze
dc.subject capacity cze
dc.title Kvalita dopravního provozu severního zhlaví a jeho přilehlých úseku ŽUB v odsunuté poloze cze
dc.title.alternative The quality of traffic on northem station head and its contiguous link in Railway junction Brno in shifted position eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the quality of traffic on northern station head and its contiguous link in Railway junction Brno in shifted position. The thesis is aimed at comparison of planned infrastructure range to transport range. The aim of thesis is a creation of transport model and an assessment, if the planned infrastructure range is sufficient. In this case simulation models were used; they were constructed via SW OpenTrack. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D30425 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpoveděl všechny dotazy zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 24666 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account