Jihozápadní obchvat Pardubic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Haburaj, František cze
dc.contributor.author Tlustošová, Markéta
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:19:22Z
dc.date.available 2014-06-19T10:19:22Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56609
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce bylo navrhnout variantní řešení vedení trasy jihozápadního obchvatu města Pardubic jako přeložky silnice SI/2. Výsledkem návrhu jsou tři varianty. Jednotlivé varianty byly samostatně posouzeny z hlediska finančního a situačního řešení. V závěru byla vyhodnocena nejlepší varianta. cze
dc.format 245 s. cze
dc.format.extent 37051903 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject varianty napojení cze
dc.subject jihozápadní obchvat cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject města cze
dc.subject okružní křižovatky cze
dc.subject napojení na stávající komunikaci cze
dc.subject variants of connection cze
dc.subject south-western ring road cze
dc.subject roads cze
dc.subject towns cze
dc.subject roundabouts cze
dc.subject connection to the current road cze
dc.title Jihozápadní obchvat Pardubic cze
dc.title.alternative Southwest bypass Pardubice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Holý, Jakub cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this master's thesis was to propose alternative solutions of the south-western ring road of Pardubice as an alternative of the road SI/2. The results of the design include three variants. Each variant was individually assessed in terms of financial and situational solutions. In the final part of the thesis the best option was evaluated. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura: Dopravní cesta cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32544 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 25180 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account